Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Riikka Kyläheiko Photography, jonka y-tunnus on 1660475-7. Rekisteristä vastaava henkilö on Riikka Kyläheiko (hello@kylaheiko.net ja +358 50 516 8519). Tässä tietosuojaselosteessa viitatun nettisivun osoite on www.kylaheiko.net.

Rekisterit

Asiakasrekisteri: paperinen/sähköinen yhteystietorekisteri sekä sähköinen rekisteri, johon sisältyvät esimerkiksi sopimukset, laskutus ja sähköpostit.

Riikka Kyläheiko Photographyn valokuva-arkistot: kuvarekisteri, joka koostuu Riikka Kyläheikon ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksissa.

Mitä tietoja kerätään?

Haluamme toteuttaa palvelumme sujuvasti, joten asiakkaista (ja palveluista kiinnostuneista) kerätään etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä postiosoite. Valokuvia ladattaessa kuvanjakopalvelusta kerätään sähköpostiosoite latauslinkin lähettämiseksi ja palvelu pitää tästä logia. 

Haluamme luoda asiakkaillemme parhaat mahdolliset valokuvat sekä asiakaskokemuksen. Siksi yritys voi kerätä asiakkaistaan tietoa, joka auttaa tekemään asiakkaan palvelusta ja asiakaskokemuksesta parempaa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi häiden ajan ja paikan lisäksi kuvattavien toiveet.

Asiakkaista otetaan valokuvia heidän toimeksiannostaan.

Miten tietoja kerätään?

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sivuston lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Google Analytics kerää kävijätietoja, kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit. Sivusto voi käyttää evästeitä. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, googlessa ja sähköpostitse edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Kuvanjakopalvelu vaatii sähköpostiosoitteen valokuvien lataamisesta latauslinkin toimittamiseksi ja pitää tästä logia.

Tietojen säilytysajat

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakaspalvelu, asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen, palvelujen toteuttaminen, palvelujen ja tuotteiden markkinointi, toiminnan ja sivustojen kehittäminen, analyysit ja tilastot. Yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai mahdollisten kuviin liittyvien yhteydenottojen takia.

Pääsy rekisteriin

Pääsy rekisteriin on yrityksen työntekijöillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Manuaalisen aineiston tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämässä kohtuullisessa ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaalla on oikeus pyytää yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi ja pyytää poistamaan ne tiedot, joiden säilyttämiseen ei ole oikeusperustetta.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

 

Päivitetty 24.5.2018